Priser

Prislista

Från och med det året du fyller 21 år ( 24 år i Västra Götaland ) omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din tandläkare och är avdragen på din räkning.

Stödet innebär i korthet att alla som fyllt 21 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, en tandvårdscheck. Bidraget är på 300 kronor per år för personer i åldrarna 30-64 år och 600 kronor per år för åldersgrupperna 25-29 år samt 65 år och äldre.Tandvårdsförsäkringen ger också ett skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om du som patient har kostnader mellan 3 001 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget). Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det är inte heller all tandvård som ersätts.

I vår prislista kan du se priset för en viss behandling hos oss och det pris som din försäkringskasseersättning beräknas på, det så kallade referenspriset. Du får mer information av oss om vad som gäller just för din behandling.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i prislistan. Om du har fått ett kostnadsförslag gäller det i två månader. Ändringar i tandvårdsstödet kan leda till att det slutliga priset förändras. Vi reserverar oss för sådana ändringar.

Alla priser är angivna i svenska kronor.

       
       
Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris
       
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare    870    885
103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare    370    370
107 omfattande akut eller kompleterande undersökning, utförd av tandläkare    970  1 035
108 Utredning utförd av tandläkare  1 705  1 705
121 Röntgenundersökning av enskild tand     55     55
122 Röntgenundersökning, delstatus    250    235
123 Röntgenundersökning, intraoral, komplett för munhålan    850    790
141 Studiemodell, för behandlingsplanering    700    615
161 Salivsekretionsmätning    570    570
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning    315    315
163 Biopsi och labratorieundersökning ( PAD )    955    955
       
       
Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris
       
201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning   430    435
204 Profylaxskena, per skena   760    760
205 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökning   160    160
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring   315    320
       
       
Kod Sjukdomsbehandlande åtgärder Pris Referenspris
       
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling    415    395
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder    745    745
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling  1 610  1 610
311 Information och instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem    450    450
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem    200    160
313 Beteendemedicinsk behandling , över sex tänder    980    980
314 Beteendemedicinsk behandling    455    455
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom    485    485
322 Stegvis exkavering  1 200  1 095
341 Behandling av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning    485    470
342 Behandling  av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning    960    960
 343  Behandling av parodontal sjukdom eller priimplantit, särskilt tidskrävande behandling  1 425  1 425
       
Kod Kirurgiska åtgärder Pris Referenspris
       
401 Tanduttagning, en tand  1 005  1 005
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad  1 655  1 655
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel     350     180
404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle  4 500  3 050
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi  5 500  4 070
406 Tanduttagning, övertalig tand  1 005  1 005
407 Övrig kirurgi eller plastik  2 005  2 005
420 Implantat, per stycke  3 995  2 545
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat, per operationstillfälle  5 500  3 510
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle  2 750  1 455
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat, per operationstillfälle  6 500  4 680
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle  2 750  1 635
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat, per operationstillfälle  7 500  6 455
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle  3 500  2 190
427 Benaugmentation med egen benvävnadv  4 775  3 865
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial  6 375  4 635
429 Borttagande av implantat, per operationstillfälle  3 755  3 830
435 Avlägsnande av implantat  1 005  1 005
436 Avlägsnande av implantat , enklare     350     180
441 Enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid peri-implantit vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle  2 950  2 475
442 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operationstillfälle  4 500  3 510
443 Kirurgisk behandling av peri-implantit vid två eller fler implantat, per operationstillfälle  4 500  3 340
 444  Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operation  4 555  4 555
445  Omfattande kirurgisk behandling av priimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operation  4 555  4 555
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd     350     315
       
Kod Rotbehandlingar Pris Referenspris
       
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal  3 400  3 310
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler  4 250  3 990
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler  5 300  5 015
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler  5 670  5 465
521 Akut endodontisk behandling    890    780
522 Komplicerad kanallokalisation    785    785
523 Stiftborttagning  1 145  1 145
541 Rotspetsoperation, per operationstillfälle  4 950  3 580
 542  Aikal kirurgi, ytterligare en tand vid samma tillfälle  1 010  1 010
       
Kod Bettfysiologiska åtgärder Pris Referenspris
       
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologiska indikationer, per käke  3 500  3 415
602 Bettskena i hård akrylati underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per käke  3 500  3 415
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd,  utförd på bettfysiologisk indikation, per skena  2 295  2 105
607 Bettslippning för ocklusal stabilisering    735    735
       
Kod Reparativa åtgärder Pris Referenspris
       
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand     710     595
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand     970     940
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand  1 350  1 120
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar    795     760
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar  1 350  1 115
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar  1 545  1 490
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd  1 770  1 690
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi     650     535
       
       
Kod Protetiska åtgärder Pris Referenspris
       
800 Permanent tandstödd krona, en per käke ,  exkl. ädelmetal  6 500  5 730
800 Permanent tandstödd krona, en per käke , helkeramisk  6 200  5 730
801 Permanent tandstödd krona , fler i samma käke, exkl. ädelmetal  5 500  4 350
801 Permanent tandstödd krona, fler i samma käke, helkeramisk  5 800  4 350
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift, exkl. ädelmetal  3 085  3 085
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulär stift, i två eller flera delar  3 525  3 085
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift  1 465  1 465
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led  3 000  2 195
805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd  1 800  1 745
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes  3 355  3 355
807 Semipermanent krona/bro, per led  2 315  2 315
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner  3 290  3 290
809 Låntidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led     985     985
811 Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad     750     545
812 Broreparation 1   1 445   1 445
813 Broreparation 2   4 420   4 420
814 Broreparation 3   8 260   7 635
815 sadel krona   5 500   5 130
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder   3 750   3 670
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder   5 190   5 090
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad, exkl. ädelmetal  10 890  10 695
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments,exkl. ädelmetal  12 085  12 085
826 Attachments, per styck, material        95        95
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder    9 230    9 010
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder    9 230    9 010
829 Immediatprotes    8 315    6 820
831 Justering av avtagbar protes       375       370
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand    1 500    1 235
833 Rebasering av protes    2 515    2 515
834 Lagning av protes där teknikerinsats krävs    2 100    1 940
835 Rebasering och lagning av protes    3 150    2 975
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs    3 950    3 810
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes    6 600    6 480
839 Inmontering av förankringselement, per käke    2 940    2 940
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning    1 910    1 910
846 Skena för vertikal platsberedning    5 300    5 300
847 Klammerplåt    3 820    3 820
848 Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand       535       535
850 Implantatförankrad krona, en per käke    8 900    7 695
852 Implantatförankrad krona, fler i samma käke    8 900    5 815
853 Hängande led vid implantatförankrad bro    3 000    2 195
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per implantat    2 095    2 095
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona  på implantat, per implantat       425       425
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per implantat    1 155    1 155
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat       360       365
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck    1 740     1 125
861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat   42 000   31 085
862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat   48 000   32 990
863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat   53 000   34 455
865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat   42 000   30 075
871 Implantatstödd täckprotes, 2 implantat   20 000   16 975
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat   22 000   18 920
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat    25 500   21 480
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat    3 500    3 065
875  Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat    4 500    3 395
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat    5 200    4 000
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement   14 000   13 905
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck       350       275
880 Av- och påmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat    2 090     2 090
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande    1 500     1 085
882 Av- och påmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat    3 500     3 185
883 Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats    5 550     5 550
884 Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs    13 500   10 160
888 Fästskruv, per styck       250       175
889 Centrumskruv, per styck       790       605
890 Implantatförankrad krona på befintlig distans / kopplingsdel     8 900     6 505
P990 Timtaxa  1 950 / tim

0

P991 Tandblekning en käke     2 000 0
P992 Tandblekning över-och underkäke      3 500 0

 

Upplysningar:

2 års garanti lämnas, efter överenskommelse, hos behandlande tandläkare för fast kron- och broprotetik enligt separat garantisedel. 1 års garanti lämnas för avtagbar protetik.
Garantin gäller inte vid följande tillfällen:
1. om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om
2. Om konstruktionen på ingående tand utsatts för yttre våld
3. om konstruktionen på ingående tand behöver göras om p.g.a. ny skada på annan tandposition.
På vår mottagning använder vi uteslutande högklassiga material för placering i din mun. Du kan få en förteckning över vilka material som använts, om du ber om det.
Uteblivande från överenskommen tid kostar 660 kronor per timme. Återbud senare än 24 timmar kostar400 per timme. Här utgår ingen tandvårdsersättning.
Kallelse för undersökning görs per kort, mail eller telefon efter överenskommelse.
Betalning sker efter varje behandlingstillfälle kontant eller med betalkort. Efter särskild överenskommelse kan betalning ske på faktura med bankgiro mot en administrativavgift på 45 kronor.
Prislitan gäller från 2016-01-15 och tills vidare.
Du är här: Home Priser